Lịch khai giảng các khóa học mới

(luôn cập nhật)

schedule

Các khóa học sẽ mở trong tháng 6, 7 và 8 năm 2016

Ngày học Khóa học Đối tượng Thời lượng Thời gian Yêu cầu
Tháng 6 Ngày 4 & 5 PPSS – Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Nhân viên, giám sát Sales 4 buổi/16 giờ 8h – 17h30 Kinh nghiệm 1 năm
Ngày 18 & 19 PPSS – Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Nhân viên, giám sát Sales 4 buổi/16 giờ 8h – 17h30 Kinh nghiệm 1 năm
Tháng 7 Ngày 2 & 3 PTTT – đào tạo Trainer chuyên nghiệp Giảng viên nội bộ, trainers 4-6 buổi/16-24 giờ 8h – 17h30 Trainer các bộ phận
Ngày 16 & 17 PPSS – Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp  Nhân viên, giám sát Sales  4 buổi/16 giờ 8h – 17h30  Kinh nghiệm 1 năm
Ngày 30 & 31 PPPS – kỹ năng Tìm Kiếm và tiếp cận khách hàng chuyên nghiệp Nhân viên, giám sát Sales 4 buổi/16 giờ 8h – 17h30 Kinh nghiệm 1 năm
Tháng 8 Ngày 6 & 7 PEPS – kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp Giám sát bán hàng 4 buổi/16 giờ 8h – 17h30 Kinh nghiệm 1 năm, đã học PPSS
Ngày 13 & 14 PPSS – Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp  Nhân viên, giám sát Sales  4 buổi/16 giờ 8h – 17h30  Kinh nghiệm 1 năm
Ngày 20 & 21 PPSR – kỹ năng giải quyết vấn đề đạt hiệu quả cao Quản lý, Giám Đốc 4-6 buổi/16-24 giờ 8h – 17h30
Ngày 27 & 28 PTTT – đào tạo Trainer chuyên nghiệp Giảng viên nội bộ, trainers 4-6 buổi/16-24 giờ 8h – 17h30 Trainer các bộ phận