PROBLEM SOLVING corporate-training-programs

“KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

(POWER PROBLEM SOLVING FOR RESULTS)

(ĐANG CẬP NHẬT )

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Các chủ doanh nghiệp, Quản lý cấp cao của Công ty, những nhà Quản lý thường xuyên phải đưa ra các quyết định

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

Chương trình đào tạo này sẽ cung cấp cho học viên những kỹ năng và các chiến lược cần thiết để tìm ra các giải pháp giải quyết vấn đề phù hợp và năng lượng để thực thi đạt đến kết quả thành công.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Đến cuối chương trình, NGƯỜI HỌC sẽ có khả năng:

• Nhận biết cách thức để đạt kết quả giải quyết vấn đề thông qua phương pháp kết hợp giữa người quyết định và quy trình.

• Sử dụng năm bước Quy Trình Đạt Kết Quả để giải quyết vấn đề với nhóm của mình.

• Mô tả cách thức Các Nguyên Tắc Cơ Bản có thể khởi tạo nên cấu trúc của giải quyết vấn đề.

• Sử dụng công cụ kết hợp bốn kiểu tư duy giải quyết vấn đề.

• Bắt đầu quy trình giải quyết vấn đề bằng xác định sự khác biệt giữa tình trạng hiện tại và tình trạng mong muốn.

• Xác định và xác minh nguyên nhân có thể của vấn đề.

• Đưa ra những giải pháp sáng tạo khác nhau để lựa chọn.

• Phát triển các hướng dẫn về cách ra quyết định một cách hiệu quả.

• Thể hiện các bước đạt được giải pháp chung cho toàn nhóm mang tính đồng thuận.

• Mô tả những kỹ thuật hỗ trợ thực hiện thành công.

NỘI DUNG

Phần 1: Kết nối người lãnh đạo và quy trình

Phần 2: Khám phá SỰ KHÁC BIỆT, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp

Phần 3: Quyết định chọn giải pháp

Phần 4: Thực thi giải pháp