(đang cập nhật)

Các khóa mới tháng 8, 9 và 10 năm 2016

Ngày học Khóa học Đối tượng Thời lượng Thời gian
Tháng 8 Ngày 6 & 7 PEPS – kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 4 buổi/16 giờ 8h – 17h30
Ngày 13 & 14 PPSS – Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Nhân viên, giám sát Sales  4 buổi/16 giờ 8h – 17h30
Ngày 20 & 21 PPSR – kỹ năng giải quyết vấn đề đạt hiệu quả cao Quản lý, Giám Đốc 4-6 buổi/16-24 giờ 8h – 17h30
Ngày 27 & 28 PTTT – đào tạo Trainer chuyên nghiệp Giảng viên nội bộ, trainers 4-6 buổi/16-24 giờ 8h – 17h30
Tháng 9 Ngày 3 & 4 PPSP – kỹ năng Thuyết trình bán hàng chuyên nghiệp 4 buổi/16 giờ 8h – 17h30
Ngày 10 & 11 PPPS – kỹ năng Tìm Kiếm và tiếp cận khách hàng chuyên nghiệp Nhân viên, giám sát Sales 4 buổi/16 giờ 8h – 17h30
Ngày 17 & 18 PPSS – Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 4 buổi/16 giờ 8h – 17h30
Ngày 24 & 25 Kỹ năng bán hàng qua điện thoại Tele-Sales 4 buổi/16 giờ 8h – 17h30
Tháng 10 Ngày 1 & 2 PEPS – kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 4 buổi/16 giờ 8h – 17h30
Ngày 8 & 9 PPSS – Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 4 buổi/16 giờ 8h – 17h30
Ngày 15 & 16 PPSR – kỹ năng giải quyết vấn đề đạt hiệu quả cao Quản lý, Giám Đốc 4-6 buổi/16-24 giờ 8h – 17h30
Ngày 22 & 23 PPPM – Quản trị sự ưu tiên các công việc 4 buổi/16 giờ 8h – 17h30
Ngày 29 & 30 PTTT – đào tạo Trainer chuyên nghiệp Giảng viên nội bộ, trainers 4-6 buổi/16-24 giờ 8h – 17h30