Gói dịch vụ, Sản phẩm E-learning tại Sellingpower

Cá nhân

Basic Business

Premium Business

Group (>6)

Giá Theo khóa học 5.800.000đ/năm 8.700.000đ/năm Liên hệ
Cấp chứng chỉ
Nhận bài viết kinh doanh hàng tuần
Nhận video dạy bán hàng miễn phí qua Youtube
Truy cập toàn bộ các khóa học
Truy cập miễn phí các khóa học mới
Gửi các câu hỏi hàng tháng đến chuyên gia 3 câu 6 câu
Giảm giá khi gia hạn năm tiếp theo 10% 20%
Giảm giá khi đăng ký học public 10% 20%
Giảm giá khi đăng ký học in-house 10% 20%
Bài kiểm tra năng lực bán hàng hàng tháng 2 6
Đăng ký ngay! Đăng ký ngay! Đăng ký ngay! Liên hệ