Góc báo chí - nói về Sellingpower.vn

Nhịp cầu đầu tư - Báo giấyBài phỏng vấn chuyên gia đào tạo bán hàng Nguyễn Hải Quang trên báo Nhịp Cầu Đầu Tư về xu hướng đào tạo bán hàng theo hình thức E-Learning

Selling Power - đào tạo khóa học kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Trên báo Nhịp cầu đầu tư số 408

Selling Power - Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Trên báo Nhịp cầu đầu tư số 408

Nhịp cầu đầu tư - Báo mạng


Đường dẫn: http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=21747-lam-chu-nhung-tuyet-chieu-ban-hang-chuyen-nghiep-chi-trong-90-phut

Selling Power - đào tạo khóa học kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Trên báo mạng Nhịp cầu đầu tư - nhipcaudautu.vn

Selling Power - Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Trên báo mạng Nhịp cầu đầu tư http://nhipcaudautu.vn