Báo chí nói về Sellingpower.vn

Nhịp cầu đầu tư – Báo giấy

Bài phỏng vấn chuyên gia đào tạo bán hàng Nguyễn Hải Quang trên báo Nhịp Cầu Đầu Tư về xu hướng đào tạo bán hàng theo hình thức E-Learning

Selling Power – Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Trên báo Nhịp cầu đầu tư số 408

Nhịp cầu đầu tư – Báo mạng

Selling Power – Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Trên báo mạng Nhịp cầu đầu tư http://nhipcaudautu.vn