Đào tạo giảng viên nội bộ – Train the Trainer

TẠI SAO NÊN HỌC “TRAIN THE TRAINER”?

Ngày nay, để trở thành một chuyên viên huấn luyện giỏi rất khó khăn.Bạn cần thành thạo các kỹ năng và có được sự tự tin để có thể tạo ra các trải nghiệm khác biệt và thú vị trong lớp học, dẫn đến kết quả tốt nhất cho học viên.

Có câu chuyện như sau: Nhân viên của bạn hoài nghi, lo lắng về hiệu quả của đào tạo trong công việc. Nhiều người đã đến các lớp đào tạo với những thành kiến ​​về chương trình học là một sự lãng phí thời gian, nhàm chán hoặc không áp dụng được vào công việc.

Nhưng với sự “ép buộc” từ doanh nghiệp, họ sẽ “Miễn cưỡng tham gia”: Thực tế là một số chương trình đào tạo, mặc dù nội dung phù hợp và được làm thường xuyên, nhưng lại rất khô khan, và các chuyên viên huấn luyện đang phải đối mặt với một thách thức rất lớn.

Làm thế nào để có thể biến những nhận thức tiêu cực thành sự nhiệt tình, tích cực ngay khi học viên đến ngay cửa lớp học? Và làm thế nào để bạn chuyển những nội dung đào tạo cần thiết vào tài liệu, tạo ra niềm vui và sự hứng thú học hỏi cho học viên?

“Train The Trainer – Công cụ cho người huấn luyện xuất sắc” từ Selling Power là chương trình đào tạo các chuyên viên huấn luyện toàn diện và chuyên sâu nhất tại Việt Nam.

“Train The Trainer – Công cho người huấn luyện xuất sắc” là một chương trình tương tác cao, tập trung vào các kỹ năng chính quan trọng để trở thành một “điều giải viên” giỏi. Những người tham gia sẽ học một loạt các kỹ thuật khác nhau đã được chứng minh trên thế giới để đảm bảo tăng cường cả phong cách trình bày và khả năng dẫn dắt lớp học.

Cả chuyên viên huấn luyện mới vào nghề và có ít kinh nghiệm đều sẽ cải thiện tốc độ, chất lượng học tập cho học viên và trở nên hiệu quả hơn trong mọi khía cạnh của công tác huấn luyện khi họ tìm hiểu:

• Đảm nhận vai trò huấn luyện một cách hiệu quả và phù hợp.

• Tạo ra một môi trường học tập sinh động và kích thích sự tham gia của các học viên.

• Nhận được sự tập trung chú ý của học viên và duy trì sự quan tâm của họ.

• Dẫn dắt các cuộc thảo luận nhóm đạt chất lượng cao.

• Sử dụng các phương pháp thích hợp để hỏi và trả lời các câu hỏi.

Nhiều cơ hội thực hành và nhận phản hồi trong một loạt các tình huống có liên quan giúp học viên nhanh chóng hiểu được giá trị của các kỹ năng và các chiến lược mà họ đã học được bằng cách quan sát các tác động tích cực của việc áp dụng chúng.

Với việc được trang bị những kĩ năng này, học viên sẽ mong muốn thực hành như là một phần quan trọng trong công tác huấn luyện và sử dụng chúng để tăng cường chất lượng các lớp huấn luyện.

NỘI DUNG CHÍNH

Module 1: Giúp đỡ học viên người lớn

Sau khi hoàn thành chương này, học viên sẽ có thể:

• Nhận ra các đặc điểm người học viên người lớn, phong cách và động cơ học tập.

• Hiểu được quá trình học tập và làm thế nào các hoạt động tác động đến việc học tập.

• Tạo ra một môi trường học tập đầy hứng khởi.

Module 2: Các vai trò của người huấn luyện

Sau khi hoàn thành chương này, học viên sẽ có thể:

• Hiểu được các vai trò của người huấn luyện và lựa chọn vai trò thích hợp nhất để có ảnh hưởng tốt nhất.

• Xác định các hành vi và thái độ để thực hiện thành công mỗi vai trò huấn luyện.

Module 3: Đưa ra các phản hồi

Sau khi hoàn thành module này, học viên sẽ có thể:

• Hiểu được hai loại phản hồi: không đánh giá và đánh giá

• Minh họa được việc sử dụng hai kỹ năng: cổ vũ sự thể hiện và cung cấp các nghị mang tính cải thiện.

• Áp dụng các kỹ thuật đưa ra phản hồi thích hợp.

Module 4: Hướng dẫn các cuộc thảo luận đầy sinh khí và năng lượng

Sau khi hoàn thành module này, người tham gia sẽ có thể:

• Hiểu được ba loại thảo luận.

• Hiểu và áp dụng một loạt các kỹ thuật đặt câu hỏi.

• Kết hợp các cuộc thảo luận và cách đặt câu hỏi thích hợp vào các hoạt động thực hành.

Module 5: Quản lý các hoạt động

Sau khi hoàn thành module này, học viên sẽ có thể:

• Hiểu được cấu trúc của các hoạt động, mối liên hệ nội dung vào vai trò giữa học viên người lớn và người huấn luyện

• Áp dụng các khái niệm vào các hoạt động thực hành cá nhân.

• Phát triển sự lựa chọn thay thế cho các hoạt động tăng cường.

Module 6: Tác phong chuyên nghiệp

Sau khi hoàn thành module này, học viên sẽ có thể:

• Hiểu các thành phần của tác phong chuyên nghiệp và ảnh hưởng của phong cách lên học viên.

• Chứng minh việc sử dụng hiệu quả kỹ thuật truyền đạt sẽ làm tăng thêm tính chuyên nghiệp trong tác phong.

•Kết hợp các thành phần tác phong chuyên nghiệp vào các hoạt động thực hành.

Module 7: Làm việc với hành vi mang tính thách thức

Sau khi hoàn thành module này, học viên sẽ có thể:

• Xác định và phân loại các hành vi mang tính thách thức.

• Lựa chọn kỹ thuật thích hợp để làm việc với các hành vi mang tính thách thức.

• Giải quyết những thách thức một cách hiệu quả và duy trì sự tham gia của học viên trong buổi huấn luyện.

Module 8: Sử dụng tài liệu hiệu quả

Sau khi hoàn thành module này, học viên sẽ có thể:

• Lập kế hoạch và chuẩn bị để sử dụng các tài liệu và các loại công cụ khác nhau.

• Lựa chọn các công cụ hỗ trợ huấn luyện thích hợp để làm tăng thêm hiệu quả quá trình học tập bao gồm mục đích của các hoạt động, vai trò của người huấn luyện và nhu cầu của học viên.

3 replies

Comments are closed.