Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn với đồng nghiệp

Để đạt được kết quả tốt trong môi trường làm việc áp lực ngày nay, các cá nhân càng làm việc với nhau nhiều thì khả năng xảy ra mâu thuẫn càng cao. Mối quan hệ phức tạp, chồng chéo tồn tại hầu như trong mọi công ty, và đây là ví dụ minh họa rõ nhất cho việc phát sinh mâu thuẫn – lớn và nhỏ.

Mâu thuẫn có thể xuất hiện ở những cuộc tranh thuận, trong đó mọi người không đồng ý với ý kiến của nhau hoặc nóng nảy. Tuy nhiên, thay vì tìm cách giải quyết, họ thể hiện điều này một cách trực tiếp, không điều khiển được các tình huống gây mâu thuẫn, vì vậy dẫn tới đổ vỡ mối quan hệ, làm suy yếu năng lượng và sự tập trung cá nhân, hậu quả là hiệu quả làm việc xuống dốc. Cá nhân và tổ chức có thể thu về lợi lớn từ việc học cách xử lý mâu thuẫn một cách khéo léo và riêng tư.

Mục đích của chương trình này là cung cấp cho học viên một quy trình xử lý mâu thuẫn với đồng nghiệp bằng các giải pháp khuyến khích, trung lập, trong khi đó vẫn duy trì được mối quan hệ tốt tại nơi làm việc.

Sau khi học xong chương trình, học viên có thể:

· Giải quyết mâu thuẫn với một tư duy hướng đến giải pháp.

· Biết cách nói chuyện trong các cuộc tranh luận một cách khách quan và không mang tính phòng thủ.

· Biết được bức tranh rõ ràng là nguyên nhân gây nên mâu thuẫn.

· Phát triển các bước và giải pháp để bắt đầu giải quyết mâu thuẫn.

· Biế cách xử lý để giảm ảnh hưởng của xung đột lên hiệu quả làm việc và mối quan hệ công việc.

1 reply

Comments are closed.