Kỹ năng làm chủ cảm xúc nơi công sở

Cảm xúc là một phần tự nhiên tại công sở, giống như không khí chúng ta thở. Hạnh phúc, ngạc nhiên, buồn chán, giận giữ – đều có tại công sở và nhiều nơi khác. Cảm xúc đóng vai trò như thế nào là tùy thuộc vào cách chúng ta lựa chọn và hành xử. Làm chủ được cảm xúc giúp thúc đẩy, khuyến khích và tăng thêm sự tích cực trong môi trường làm việc của chúng ta. Nhưng khi những cảm xúc mạnh mà không điều khiển được hay “mất kiểm soát” thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc cá nhân và những người xung quanh. Các mối quan hệ chính trong mạng lưới sẽ bị phá vỡ và có thể sẽ không thể hàn gắn lại được. Những người làm chủ được cảm xúc cá nhân và giúp đỡ những người khác thực hiện được như vậy thì sẽ có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả làm việc, mối quan hệ, không khí làm việc chung tại công sở và hạnh phúc bản thân.

Mục đích của chương trình này là cung cấp cho học viên các chiến lược giải quyết cảm xúc mạnh của chính mình và đồng nghiệp.

Khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

· Xác định sự ảnh hưởng của các cảm xúc lên hiệu quả làm việc.

· Nhận biết các nhân tố là nguyên nhân làm cảm xúc tăng lên, từ đó có thể điều khiển hiệu quả hơn.

· Lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật để giải quyết các cảm xúc mạnh mẽ, từ đó có thể tập trung phát triển hiệu quả công việc.

· Biết khi nào là cần thiết và phù hợp để giúp đỡ người khác điều khiển cảm xúc và có hành động tích cực.

· Xử lý các cảm xúc mạnh mẽ của người khác theo hướng xây dựng và khách quan.

1 reply

Comments are closed.