Kỹ năng Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

customer_service_1

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Phương pháp đào tạo theo phong cách Diễn dịch và Quy nạp, ứng dụng uyển chuyển phù hợp trình độ và chủ đề khóa huấn luyện

Phương pháp học linh hoạt theo nhóm mang tính cạnh tranh cao, thảo luận đề tài thực tiễn, phân tích tình huống từ đơn giản đến chuyên sâu, vận dụng phương pháp ” Não công ” để kích thích khả năng tư duy và sáng tạo giải pháp đối với các tình huống thực tế. Giảng viên thuyết giảng đề tài, đúc kết các giá trị sau quá trình thảo luận với tôn chỉ luôn lấy người học làm trung tâm, giảng viên đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và khơi gợi khả năng đột phá tư duy trong kỹ năng giải quyết vấn đề của học viên nhằm ứng dụng kiến thức vào thực tiễn công việc

Phương pháp đào tạo sử dụng nhiều công cụ giảng dạy trực quan giúp cho người học dễ tiếp thu và ứng dụng

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Xác định rõ các định dạng khách hàng – bạn hàng – đối tác
 • Tầm quan trọng/ ý nghĩa và giá trị của việc chăm sóc khách hàng
 • Nguyên tắc ứng xử trong Văn hóa bán hàng và Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 • Xác định chính xác đối tượng khách hàng & các phương pháp thỏa mãn nhu cầu khách hàng
 • Phân định những khiếm khuyết trong kỹ năng phục vụ khách hàng & những giải pháp cải thiện
 • Thực hiện chính sách hậu mãi đối với các định dạng khách hàng một cách hiệu quả

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:

 • Xác định chính xác nhóm đối tượng khách hàng trong & ngoài doanh nghiệp
 • Nhận ra ý nghĩa và tầm quan trọng của việc Chăm Sóc Khách Hàng
 • Áp dụng các nguyên tắc Chăm Sóc Khách Hàng bài bản và chuyên nghiệp
 • Tổ chức hệ thống quản lý cá nhân và doanh nghiệp để thỏa mãn khách hàng toàn diện
 • Xây dựng văn hóa Chăm Sóc Khách Hàng tự bản thân và trong doanh nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Xác định tầm quan trọng/ ý nghĩa và giá trị của công tác Chăm Sóc Khách Hàng

 • Nội dung – Mục đích – Phương pháp khóa học
 • Giới thiệu chung – Dẫn nhập chương trình – Yếu tố cốt lõi
 • Nhận dạng chung về khách hàng – Phân định khách hàng trong thị trường

Phần 2: Xác định đối tượng khách hàng – Nhận dạng & phương pháp phân loại

 • Khách hàng nội bộ / Khách hàng bên ngoài – Phân định 03 dạng: khách hàng – bạn hàng – đối tác
 • Các kỹ năng tiếp cận, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng
 • Bài tập tình huống (Phân tích và phản biện) – Đúc kết
 • Phân tích 03 trụ cột quyết định sự thoả mãn: Các yếu tố Sản phẩm – Tiện ích – Con người
 • Nhân tố là quan trọng: Nhân tố ABC ( Thái độ – Hành vi – Năng lực )
 • Lợi ích – Giải pháp đáp ứng khách hàng: Khiếu nại của khách hàng – Ý kiến của khách hàng
 • Bài tập tình huống (Phân tích và phản biện) – Đúc kết

Phần 3: Văn hóa Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

 • Văn hóa Bán hàng khi Giao dịch trực tiếp – Chăm sóc khi Giao dịch gián tiếp
 • Nguyên tắc 3B – các Kỹ năng Chăm sóc chuyên nghiệp
 • Bài tập tình huống (Phân tích và phản biện) – Đúc kết
 • Những khiếm khuyết và Giải pháp tối ưu trong Chăm Sóc Khách Hàng
 • Quản lý để thỏa mãn: Phân tích Biểu đồ: quản trị Văn hóa – quản lý Thái độ – hành vi Công việc
 • Bài tập tình huống (Phân tích và phản biện) – Đúc kết
 • Phương pháp thực hiện chuỗi CASCADE: Cam kết – Khả năng – Chuẩn mực – Liên thông – Quan tâm – Chi tiết – Xuất sắc
 • Thiết lập Văn hóa Chăm Sóc Khách Hàng – các công cụ kiểm tra của doanh nghiệp

Phần 4: Chính sách Hậu mãi chuyên nghiệp và hiệu quả

 • Phương pháp thực hiện – Mục tiêu đối tượng
 • Thời cơ thực hiện – Cách thức thực hiện
 • Bài tập tình huống (Phân tích và phản biện) – Đúc kết
1 reply

Comments are closed.