Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công việc

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Các cấp lãnh đạo – cấp quản lý trong doanh nghiệp
 • Nhân viên Tiếp thị / bán hàng / bộ phận chăm sóc khách hàng / lễ tân, …

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Phương pháp đào tạo theo phong cách Diễn dịch và Quy nạp, ứng dụng uyển chuyển phù hợp trình độ và chủ đề khóa huấn luyện

Phương pháp học linh hoạt theo nhóm mang tính cạnh tranh cao, khuyến khích thảo luận đồng thời phân tích tình huống hoặc câu hỏi thực tế từ đơn giản đến chuyên sâu, vận dụng phương php “Não công” để kích thích khả năng tư duy và sáng tạo giải pháp đối với các tình huống thực tế. Giảng viên thuyết giảng đề tài, đúc kết các giá trị sau quá trình thảo luận với tôn chỉ luôn lấy người học làm trung tâm, giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và khơi gợi khả năng đột phá tư duy trong kỹ năng giải quyết vấn đề của học viên nhằm ứng dụng kiến thức vào thực tiễn công việc

Phương pháp đào tạo cũng sử dụng nhiều công cụ giảng dạy trực quan giúp cho người học dễ tiếp thu và ứng dụng

Ngoài ra khóa học được thiết kế theo dạng chuyên đề, trong thời gian ngắn, tạo điều kiện cho các cấp quản lý và nhân viên có thể chủ động sắp xếp được lịch học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Học viên hiểu được tầm quan trọng và các yếu tố then chốt của việc Giao tiếp hiệu quả
 • Thành công trong công việc giao dịch, duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhóm khách hàng nội bộ, bên ngoài

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:

 • Ý thức tầm quan trọng của việc thực hiện các kỹ năng giao tiếp
 • Hệ thống hóa phương thức giao tiếp chuyên nghiệp với khách hàng
 • Tự xây dựng văn hóa giao tiếp chuyên nghiệp bản thân trong doanh nghiệp
 • Xác định đồng thời phân loại được nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng của vấn đề, các quy trình giao tiếp, thiết lập phương thức giao tiếp trong công việc một cách hiệu quả
 • Nhận biết và đánh giá đúng mức các nguyên tắc làm giàu công việc, vai trò của người lãnh đạo trong việc giao tiếp hiệu quả trong công việc
 • Hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp, tiếp nhận và phản hồi thông tin chính xác & nhanh chóng
 • Áp dụng thành công các kỹ năng trong giao tiếp nhằm mang lại thành công trong công việc

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Quy trình giao tiếp

 • Phân loại 03 hình thức giao tiếp (Xã hội – Cá nhân – Công việc)
 • 05 Quy trình giao tiếp bài bản và các yếu tố gây ảnh hưởng
 • Tổng quan 12 kỹ năng (Giới thiệu/ Bắt tay/ Nụ cười/ Anh mắt/ Trang phục/ Tặng quà/…) giao tiếp chuyên nghiệp trong công việc
 • Phương thức giao tiếp trực tiếp/ gián tiếp – Giải pháp tiến hành giao tiếp hiệu quả
 • Văn hóa giao tiếp – Nghệ thuật ứng xử phương Đông – Rào cản trong giao tiếp
 • Cách thức nâng cao kỹ năng giao tiếp trong công việc (Bí quyết của giọng nói, âm lượng,…)
 • Nguyên tắc ABC (Thái độ – Hành vi – Năng lực) – Hệ thống bài tập tình huống

Phần 2: Các kỹ năng giao tiếp hiệu quả

 • 08 Kỹ năng đặt câu hỏi (Đóng/ Mở/ Dẫn dắt/ Từng phần/ Lặp lại …)
 • 03 Kỹ năng lắng nghe chuyên nghiệp
 • Kỹ năng cho ý kiến phản hồi (Phương pháp săng-wuých 03 lớp)
 • 04 Kỹ năng kết thúc gia tiếp hiệu quả (Trực tiếp – Lựa chọn – Giả định – Từng phần)
 • Phân tích 03 phong cách khi giao tiếp (Độc tài – Dân chủ – Tự do)
 • Hệ thống bài tập tình huống (Phân tích – thực hành nhóm – đúc kết)
1 reply

Comments are closed.