Kỹ năng quản lý cấp Giám đốc kinh doanh

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Quản lý Kinh doanh khu vực / Giám đốc Kinh doanh

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Phương pháp đào tạo theo phong cách Diễn dịch và Quy nạp, ứng dụng uyển chuyển phù hợp trình độ và chủ đề khóa huấn luyện

Phương pháp học linh hoạt theo nhóm mang tính cạnh tranh cao, khuyến khích thảo luận đồng thời phân tích tình huống hoặc câu hỏi thực tế từ đơn giản đến chuyên sâu, vận dụng phương php ” No cơng ” để kích thích khả năng tư duy và sáng tạo giải pháp đối với các tình huống thực tế. Giảng viên thuyết giảng đề tài, đúc kết các giá trị sau quá trình thảo luận với tôn chỉ luôn lấy người học làm trung tâm, giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và khơi gợi khả năng đột phá tư duy trong kỹ năng giải quyết vấn đề của học viên nhằm ứng dụng kiến thức vào thực tiễn công việc

Khóa học sử dụng nhiều công cụ giảng dạy trực quan giúp cho người học dễ tiếp thu và ứng dụng

Ngoài ra khóa học được thiết kế theo dạng chuyên đề, trong thời gian ngắn, tạo điều kiện cho các cấp quản lý có thể chủ động sắp xếp được lịch học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

Nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng quản lý tổng quan những vấn đề có liên quan đến nguyên nhân, định hướng chiến thuật và phương pháp thực hiện chiến dịch kinh doanh trong khu vực quản lý

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất chương trình này, học viên có thể:

 • Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm & kế hoạch thực hiện chỉ tiêu của người quản lý kinh doanh đối với cty
 • Đánh giá chính xác các động thái và biến động của thị trường, đối thủ cạnh tranh trên phương diện điều hành quản lý & định hướng phát triển kế hoạch trong tương lai
 • Hoạch định & quản lý thời gian hiệu quả bằng cách thiết lập mục tiêu SMART nhằm tăng doanh số & đạt mục tiêu của bộ phận bán hàng tại khu vực – Xây dựng hệ thống phân phối toàn quốc
 • Xác định & thực hành các kỹ năng động viên nhân viên nhằm tăng cường hiệu quả công việc của đội ngũ bán hàng. Xây dựng tính năng động & làm việc hiệu quả theo đội
 • Khả năng tuyển dụng và huấn luyện cho các Giám sát kinh doanh / đại diện bán hàng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Mục đích – Nội dung – Phương pháp – Phẩm chất của quản lý – Nhiệm vụ

Phần I

 • Quản trị khu vực kinh doanh: 07 tiến trình: đánh giá / thăm dò / tiếp cận…
 • Mô hình kênh phân phối – Tiến trình DMMS – Phân loại cửa hàng – Thiết lập hệ thống phn phối

Phần II

 • Quản lý phân loại khu vực: 06 đề mục quản lý: quản lý nhân viên / bản thân…
 • Phân định 05 chuẩn loại thông tin khu vực : quy mô / lượng khách / phân loại / địa bàn…
 • Phân tích 04 thể loại chuẩn thông tin: Nhân sự – Kinh doanh – Doanh số & thị phần – Đối thủ

Phần III

 • Phân loại 04 tiêu chuẩn: Định lượng – Định tính – Doanh số – Thị phần
 • Phân tích SWOT/ SOWT trong khu vực quản lý: nội tố – ngoại tố
 • Xác định 03 lợi thế Marketing ứng dụng: khách hàng mục tiêu / giá trị…

Phần IV

 • Hoạch định phân khúc thị trường: khách hàng mục tiêu / nguyên tắc Pareto / …
 • Phân tích & thực hiện các giải pháp biểu đồ xử lý vấn đề: biểu đồ xương cá / tỷ lệ lượng / não công
 • Kỹ năng Uy thác và Phân quyền

Phần V

 • Phân tích 7 tiến trình Tháp nhu cầu Maslow
 • Xây dựng & quản lý đội ngũ năng động – Phong cách Tâm lý Quản trị ứng dụng
 • Huấn luyện & quy trình huấn luyện thực địa: các nguyên tắc hướng dẫn / làm mẫu / thực hành
1 reply

Comments are closed.