Xây dựng bộ phận kinh doanh chuyên nghiệp

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các cấp lãnh đạo/ doanh chủ – Giám đốc kinh doanh/ tiếp thị

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Phương pháp đào tạo theo phong cách Diễn dịch và Quy nạp, Phân tích và Phản biện ứng dụng uyển chuyển phù hợp trình độ và chủ đề khóa huấn luyện

Phương pháp học linh hoạt theo nhóm – trình bày cá nhân và tự thân đúc kết mang tính cạnh tranh cao, thảo luận đề tài thực tiễn, phân tích tình huống từ đơn giản đến chuyên sâu, vận dụng phương pháp ” Não công ” để kích thích khả năng tư duy và sáng tạo giải pháp đối với các tình huống thực tế. Giảng viên giới thiệu – mô phỏng và thuyết giảng đề tài, đúc kết các giá trị sau quá trình thảo luận với tôn chỉ luôn lấy người học làm trung tâm, giảng viên đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và khơi gợi khả năng đột phá tư duy trong kỹ năng giải quyết vấn đề của học viên nhằm ứng dụng kiến thức vào thực tiễn công việc

Phương pháp đào tạo sử dụng nhiều công cụ giảng dạy trực quan giúp cho người học dễ tiếp thu và ứng dụng

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Xác định rõ các Mục tiêu – Đối tượng – Thị trường kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tầm quan trọng của việc Xây dựng bộ phận Kinh doanh bài bản và quy mô
 • Nguyên tắc điều hành trong bộ phận Kinh doanh hiệu quả
 • Xác định chính xác đồng thời xây dựng Quy trình và các chính sách của bộ phận Kinh doanh
 • Thực hiện – giám sát quy trình chỉ số Chuẩn mực thể hiện chuyên môn cá nhân/ nhóm (KPI)
 • Phương pháp xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo chuyên nghiệp

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:

 • Định lượng tầm quan trọng và có khả năng thiết lập bộ phận Kinh doanh bài bản với quy mô chuẩn
 • Xác định chính xác các Mục tiêu – Đối tượng – Thị trường kinh doanh của bộ phận kinh doanh
 • Xây dựng bộ quy chuẩn và phương pháp áp dụng các nguyên tắc thực hiện KPI chuyên nghiệp
 • Tổ chức và kiểm soát hệ thống báo cáo nhằm quản lý Kinh doanh hiệu quả

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1 : Xác định Mục tiêu – Đối tượng – Thị trường kinh doanh của doanh nghiệp

 • Mục tiêu kinh doanh thiết yếu
 • Đối tượng khách hàng mục tiêu
 • Thị trường kinh doanh nhắm đến

Phần 2: Quy trình xây dựng bộ phận Kinh doanh bài bản và quy mô

 • Cơ cấu Tổ chức bộ phận Kinh doanh bài bản
 • Tham chiếu các Quy chuẩn của doanh nghiệp hiệu quả
 • Các Nguyên tắc điều hành trong bộ phận Kinh doanh tối ưu

Phần 3: Chính sách và quy trình của bộ phận Kinh doanh chuyên nghiệp

 • Các chuẩn mực: Hệ số/ Chỉ tiêu,… – Chính sách kinh doanh trên nền tảng Văn hóa doanh nghiệp
 • Bài tập tình huống (Minh họa và phân tích) – Đúc kết
 • Phương pháp tiếp cận thị trường: Độ bao phủ sản phẩm – dịch vụ/ Các kênh phân phối/ Tỷ lệ bao trùm sản phẩm – dịch vụ/ điểm bán hàng,… / Hệ số cộng dồn/ Chỉ tiêu kinh doanh khu vực,…
 • Bài tập tình huống (Phân tích và phản biện) – Đúc kết

Phần 4: Chỉ số về chuẩn mực thể hiện chuyên môn (KPI) và Hệ thống báo cáo các cấp

 • Phương pháp xây dựng – đo lường – kiểm soát và đánh giá các giá trị chuẩn mực thể hiện chuyên môn cá nhân/ nhóm: KPI chỉ số tiếp xúc trực tiếp với khách hàng/ tiếp xúc qua điện thoại – KPI chỉ số chăm sóc khách hàng – KPI hệ số khiếu nại của khách hàng – KPI hệ số thỏa mãn của khách hàng – KPI chỉ số & tần xuất mua hàng – KPI chỉ số kinh doanh & hệ số phân phối – KPI chỉ số đo lường thị phần & hệ số tăng trưởng,…
 • Bài tập tình huống (Minh họa và phân tích) – Đúc kết
 • Hệ thống báo cáo các cấp trực thuộc bộ phận Kinh doanh: Báo cáo ngày/ tuần/ tháng/ quý/ kỳ/ năm
 • Bài tập tình huống (Minh họa và phân tích) – Đúc kết
1 reply

Comments are closed.