TƯ VẤN DOANH NGHIỆP – SELLING POWER

Trong quá trình huấn luyện tại các doanh nghiệp, Selling Power nhận được nhiều yêu cầu tư vấn xây dựng đội ngũ bán hàng sao cho chuyên nghiệp và hiệu quả. Trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng, chúng tôi ra mắt gói “TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG”. Các công việc Selling Power sẽ triển khai cho doanh nghiệp bao gồm:

  1. Xây dựng chức năng phòng Sales.
  2. Xây dựng cơ cấu tổ chức và mô tả công việc.
  3. Định biên nhân sự phòng Sales.
  4. Xây dựng KPI phòng Sales.
  5. Tuyển dụng nhân sự.
  6. Huấn luyện kiến thức công ty, sản phẩm, kỹ năng thực hiện quy trình.
  7. Giao chỉ tiêu kinh doanh.
  8. Triển khai và giám sát công việc.
  9. Đánh giá hiệu quả công việc.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức lại phòng kinh doanh để đạt mục tiêu bán hàng hoặc tổ chức mới phòng kinh doanh vui lòng liên hệ Selling Power để được tư vấn hỗ trợ.