Giảng viên hợp tác – Corporate Trainer

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tham gia giảng dạy các chuyên đề của Selling Power

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

–  Có kiến thức chuyên môn sâu và rộng tầm quốc tế về chuyên môn được phân công giảng dạy.

–  Có kĩ năng giảng dạy tốt, tác phong chuyên nghiệp.

Hồ sơ chi tiết xin vui lòng gửi về: quang.nguyen@sellingpower.vn

1 reply

Comments are closed.