Giảng viên cơ hữu

Mô tả công việc:

Tham gia giảng dạy các chuyên đề của Selling Power

Yêu cầu công việc:

–  Có kiến thức chuyên môn sâu và rộng tầm quốc tế về chuyên môn được phân công giảng dạy.

–  Có kĩ năng giảng dạy tốt, tác phong chuyên nghiệp.

Hồ sơ chi tiết xin vui lòng gửi về: quangnguyen@sellingpower.vn

0 phản hồi

Phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *